The Basic Principles Of БКТППТе не виждаха противоречията, изпълнили света около тях – противоречия, възникнали именно поради изкуственото поддържане ролята на Парите. Нима светът не бе пълен със стоки, с продукти и изделия, достатъчни за задоволяване нуждите на цялото човечество? Мнозина умираха от глад, докато на крачки от тях рафтовете бяха претъпкани със стоки, които нямаше кой да купи. Мнозина умираха от студ и болести, понеже живееха в мизерия, докато на метри от тях пустееха жилищни сгради, построени в името на печалбата, но нямаше кой да ги купи. И между тях стояха, като непреодолима преграда, именно Парите.

По изчисления на ръководството на БНТ, в рамките на десет години ще бъде обхванато цялото болно българско население, така щото нито един българин да не остане без лечебен видеоклип и този видеоклип да не бъде излъчен по телевизията.

– Да, разбира се, този доклад, който по един неприятен начин получи публичност, е изготвен от екип на компанията по поръчка на компании, които имаха инвестиционни интереси към вашата страна.

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! И затова навсякъде, където властта се чувства заплашена от нея, тя се опитва да я контролира и стъпче още в зародиш. Вгледайте се внимателно и ще видите, че към всеки протест, към всеки митинг, към всяко шествие има опити да се присламчи една или друга политическа сила, да го овладее, да го контролира, да го подчини и така да не допусне случващото се да прерасне в революция. Няма власт, която да не е приела закони, ограничаващи по един или друг начин правото ви да протестирате, да се бунтувате, да търсите сметка на измамниците и продажниците?

– Вие сте отчайващо наивна, тъпа и проста, как сте си намерили работа не мога да разбера, но скоро тази грешка ще бъде поправена. Какви били функциите на държавата, ако не социални? Да се смея ли, да плача ли? Държавата трябва да осигури благоприятни условия за растеж и развитие на Китай бизнеса, не на хората. Държавата трябва да осигури необходимата евтина работна ръка за бизнеса, за да може той да е конкурентоспособен. Държавата трябва да предотвратява всякакви протести, нарушаващи благоприятната среда за трупане на печалби от бизнеса. Държавата трябва да се отърси от всякакви социални функции и така да принуди хората сами да отговарят за себе си, сами да се защитават в рамките на закона, написан в консенсус между нас и бизнеса, сами да си търсят правата, отново в рамките на същия този закон. Държавата трябва да гарантира, че всички ресурси, които се намират на територията на страната, ще бъдат частна собственост и ще се използват за трупане на печалба и увеличаване на икономическия растеж, а не за разхищения в социални дейности.

Не е ли необходима една по-голяма справедливост в разпределението на обществените богатства, поне за осигуряването на жизнения минимум на тази част от обществото?

Вариантите са да го направите вие като народ, или да дойде някой да ви освободи. Но не забравяйте: “Тоз който ви освободи, той ще да ви и пороби.”

Те се провеждат изцяло в услуга на различни икономически интереси, най-вече за да се “демократизира” достъпът до полезните ресурси на “демократизираната” държава, така че заинтересованата страна да може да ползва съответната държава като суровинна база. Най-често сделката е суровини срещу демокрация. Затова не е чудно, че една част от населението на въпросните държави, да не кажем по-голямата, приема демократичните сили като колонизатори и завоеватели и води упорита борба срещу тях.

, където множество европейски технократи и гръцки политици, полагаха неимоверни усилия да спасят Гърция от гръцкият народ и да въдворят демокрацията такава каквато би трябвало да бъде според лихварският европейски елит, като за светъл пример ползваха демократична България. Та нашата Люба успя първа да се добере до един от водещите европейски технократи и да му тикне в любезно в лицето своя микрофон, за да може той да сподели с уважаемия български телезрител, огромните усилия които цялата лихварска пасмина полага за укротяването на опърничавите гърци и налагането на демократичната финансова система:

БНТ апелира и към останалите български и чуждестранни телевизии да се включат в новия революционен и сензационен метод на лечение, като по този начин съкратят времето, необходимо за тотално излекуване на българския народ.

Вие вече не сте им необходими, станахте излишни – пречка пред тяхното охолство и спокоен живот. Затова те целят да ви накарат да намразите живота и да се откажете да създавате поколение.

БНТ официално се отказва да патентова новия метод за лечение в името на една нова лечебна култура и на хуманизма като цяло.

Ние ставаме личности без лично мнение, без собствени ценности, без твърда позиция, от която да възприемаме света.

Че някой друг трябва да поведе някои други, за да оправят твоя живот. Трябва да си много прост, много страхлив, много безгръбначен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *